Pianolektioner i Gävle

Pianolärare

Jane Levkovskaya är pianolärare med examen i pedagogik från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. I flera år har Jane jobbat som pianolärare privat och med gruppundervisning. Under sin karriär som pianolärare har hon studerat olika syn på pedagogik i pianoundervisning, så som Suzuki, Kodály, Dalcroze, Orff etc. Jane har skapat sitt eget sätt för lärande i musik då unga barn från 4 år och vuxna kan lyckas på piano genom att och kombinera övningsrutinerna med spelglädje och musikskapande. Jane undervisar numera i sin egen pianostudio i Stockholm samt erbjuder pianolektioner i Gävle. Jane Levkovskaya är pianolärare med examen i pedagogik från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. I flera år har Jane jobbat som pianolärare privat och med gruppundervisning. Under sin karriär som pianolärare har hon studerat olika syn på pedagogik i pianoundervisning, så som Suzuki, Kodály, Dalcroze, Orff etc. Jane har skapat sitt eget sätt för lärande i musik då unga barn från 4 år och vuxna kan lyckas på piano genom att och kombinera övningsrutinerna med spelglädje och musikskapande. Jane undervisar numera i sin egen pianostudio i Stockholm samt erbjuder pianolektioner i Gävle. Under sin pedagogisk utbildning har Jane studerat musikpedagogik med fokus på den mångsidiga musikaliska utvecklingen.

Hon jobbar numera med både barn och vuxna nybörjare genom att tillämpa sin pedagogiska approach. Med unga barn från 4 år ligger fokus på musikglädje, sång och pianospel samtidigt som barn lär sig att läsa noter och spela klassiska pianostycken. Jane har gedigen erfarenhet av både musikk skole undervisning och kulturskoleundervisning men hon trivs mest som privat pianolärare och erbjuder pianolektioner enskilt i sin pianostudio i Gävle. Hennes pianoelever har olika bakgrund och förkunskaper i piano men man behöver inte ha förkunskaper för att börja lära sig piano. Som pianolärare möter Jane sina elever på deras nivå och följer upp dem i deras musikaliska utveckling. Eftersom Jane själv har spelat piano i olika konstellationer och sammanhang kan hon undervisa i olika genrer som jazzpiano, klassiskt piano, filmmusik, pop och rock. Pianoelever i Gävle spelar piano  regelbundet en gång i veckan och utvecklas i både pianoteknik, gehörsspel och ackordspel på piano. Jane är en klassiskt skolad pianist från början och hon tar gärna med sina musikteoretiska kunskaper i pianoundervisningen med både vuxna och barn. Om du har intresse för pianolektioner är du välkommen att komma i kontakt med Jane Levkovskaya, pianolärare i Gävle.