Pianolektioner i Gävle

Pianolektioner barn

Nybörjare & förtsättning
Barn från 4 år
Enskilda lektioner

Individuella pianolektioner i Gävle är för barn från 4 år. Om du är intresserad av att introducera ditt barn till piano är det perfekt att börja med privatlektioner då ditt barn lär sig att spela med pianolärare i sim efen takt. Musikskapande och spelglädje står alltid i fokus när barn lär sig sopela piano. På pianolektioner lär man sig grundläggande pianoteknik, notläsning och musikteori samtidigt som barn börjar improvisera och spela sin favoritmusik på gehör. Undervisningen är anpassad för unga barn från 4 år. Välkommen att anmäla intresse för pianolektioner för barn i Gävle! Letar du efter en pianolärare i Gävle? Mitt namn är Jane Levkovskaya, jag en pianist och pianopedagog utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. För närvarande erbjuder jag enskilda pianolektioner i Gävle. Vill du introducera ditt barn till musik och vill göra det på bästa möjliga sätt? Att spela piano i tidiga åldrar påverkar barns utveckling positivt – deras fokus och koncentrationsförmåga, deras kreativitet och spontana musicerande – allt detta utvecklas med hjälp av pianospel.

Som pianolärare arbetar jag med barn från 4 år. Den pedagogik som jag använder i min undervisning inkluderar inslag av olika musikpedagogiska syn, sådana som Suzuki, Kodaly (solfege), Orff, Dalcroze mm. Jag har nyligen fått min examen i musikpedagogik och är en legitimerad lärare. Mina kunskaper i pianometodik ger mig en möjlighet att se på barns utveckling i helhet. Därför vet jag att motivation, lek och musikglädje är de viktigaste byggstenarna i lärande hos barn. Mina unga pianoelever får chans att spela och sjunga den musik som de glädjas och  inspireras av samtidigt som att de lär sig grunderna i musikteori och notläsning genom lek. Pianolektioner för barn sker i Gävle och är 30 minuter långa. Om du vill att ditt barn ska börja spela privat för pianolärare är du välkommen att komma i kontakt med mig och därefter boka en provlektion då vi kan lära känna varandra och barnet får prova på i lekfull och avslappnande miljö. Både nybörjare och fortsättare är välkomna!

pianolektioner i gävle

populära pianokurser